XIV Forum Gospodarcze DOBROSĄSIEDZTWO 2010

„Kooperacja i inwestycje szansą na wzrost polsko – białoruskich obrotów gospodarczych” pod takim hasłem odbywać się będzie XIV Forum Gospodarcze DOBROSĄSIEDZTWO 2010 w dniach 8-10 czerwca 2010 roku w Mińsku na Białorusi. Organizatorem Forum jest  Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa i Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa.

Tegoroczna edycja Forum odbywa się pod patronatem Wicepremiera Rządu Republiki Białoruś – Andrieja   Kobiakowa, Wicepremiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej – Waldemara Pawlaka oraz Ministera Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki.

Udział w Forum wezmą liczni przedstawiciele centralnych władz i administracji państwowej (m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki oraz Ministr Rolnictwa i Wyżywienia Republiki Białorusi – Siemion Borysowicz Szapiro), organizacji gospodarczych oraz firm i instytucji biznesowych.

Osoby chcące wziąć udział w Forum  powinny wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy na adres: info@pbihp.pl lub faksem na nr: 022 828 51 01.

Karta zgłoszeniowa oraz program Forum Gospodarczego DOBROSĄSIEDZTWO 2010 w załączniku.