XIV Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 25-27 kwietnia 2022 r. odbył się w Katowicach XIV Europejski Kongres Gospodarczy.

Europejski Kongres Gospodarczy to reprezentatywne i otwarte forum debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki. Kongres stał się marką całorocznej kampanii medialnej, obejmującej spektrum tematów najważniejszych dla przyszłości gospodarki.

W wydarzeniu uczestniczył prof. dr hab. Jan Klimek, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego i Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, który wypowiedział się podczas sesji na temat „Człowiek, Rynek Pracy, Zarządzanie – Praca, prawo, biznes”. Wiceprezes ZRP odniósł się do problemów uprawnień, w które powinna być wyposażona Państwowa Inspekcja Pracy, by działać skutecznie w realiach polskiego rynku pracy oraz zakresu i metod kontroli tej instytucji w kontekście swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Tegoroczna edycja Kongresu zgromadziła ok. 15 tys. uczestników, w tym 9 tys. stacjonarnych i 6 tys. śledzących dyskusje online oraz ponad 55 akredytowanych dziennikarzy, a także ponad 1000 panelistów w ramach 150 sesji kongresowych.