Apel Rady Przedsiębiorczości o bezzwłoczną likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz odblokowanie środków dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy

Rada Przedsiębiorczości wystosowała apel o bezzwłoczną likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz odblokowanie środków dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Wyrazem całkowitego braku odpowiedzialności za państwo i dobro wspólne jest ciągłe przedłużanie, w imię partykularnych interesów partyjnych, prac nad projektami nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Rada Przedsiębiorczości apeluje do koalicji rządowej oraz wszystkich sił politycznych reprezentowanych w Sejmie o bezzwłoczne wznowienie prac projektami ustaw, od uchwalenia których zależą dalsze losy środków z KPO dla Polski. Inwestycje z KPO to szansa na zabezpieczenie dalszego stabilnego rozwoju Polski w kolejnych latach, a napływ dodatkowych funduszy denominowanych w euro znacząco wsparłby prowadzone wysiłki na rzecz stabilizacji kursu złotego, a tym samym opanowania niepokojąco wysokiej inflacji. Przyjęcie jednej ustawy, likwidującej budzącą poważne wątpliwości w kontekście rządów prawa Izbę Dyscyplinarną, zagwarantuje nam te wszystkie korzyści.

Poniżej tekst apelu:

2022-04-22 Apel Rady Przedsiebiorczosci ws SN KPO ostateczny