Posiedzenie Komitetu Monitorująco-Sterującego Program „Polski Inkubator Rzemiosła”

28 kwietnia 2022 w formie wideokonferencji odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorująco-Sterującego Program „Polski Inkubator Rzemiosła”. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji oraz Pan Piotr Prędota – Dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, członkowie Komitetu reprezentujący organizacje rzemiosła. Podczas posiedzenia przyjęto regulamin prac Komitetu, omówiono uwagi zgłoszone w ramach konsultacji regulaminu do II Edycji Konkursu Programu w 2022 roku oraz wybrano przedstawiciela Komitetu do Komisji Konkursowej Programu.

Przedstawiciele ZRP wyrazili m.in  opinię na temat bardzo ograniczonych funkcji Komitetu, w tym braku możliwości wpływu na decyzje podejmowane przez Radę NIW oraz  przekazali najważniejsze uwagi środowiska rzemieślniczego do regulaminu do planowanej na ten rok II Edycji Programu, które niestety w zdecydowanej większości nie zostały uwzględnione przez biuro NIW. Regulamin nowego konkursu zostanie przyjęty w głosowaniu obiegowym po przesłaniu do NIW dodatkowych propozycji modyfikacji ze strony organizacji rzemiosła.