X posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

7 listopada 2022 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie miało miejsce X posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji. Omówiono następujące zagadnienia:

  1. Bilans funkcjonowania Podkomitetu w latach 2019-22;
  2. Ustalenia w sprawie Prezydium Podkomitetu;
  3. Projekt regulaminu KUP – prezentacja prac Grupy roboczej;
  4. Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Krajowego Planu Odbudowy pod auspicjami Podkomitetu.