X Jubileuszowa edycja Konkursu Samorządowy Lider Edukacji

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie, nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

W Programie Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Certyfikat ten jest jednym z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 10 lat corocznie wyróżniane są najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce.

W tym roku Konkurs „Samorządowy Lider Edukacji” odbędzie się po raz 10. Z okazji okrągłej rocznicy Konkursu, a także z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce, tegoroczna edycja Konkursu będzie wyjątkowa.

Program jest szansą na promocję JST mogących pochwalić się sukcesami w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, ale także możliwość uzyskania cennej informacji eksperckiej na temat działań samorządu w zakresie edukacji i nauki, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach audytorów zewnętrznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 października 2020 roku.

Wyniki tegorocznej edycji Programu ogłoszone zostaną w grudniu 2020 roku.

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa Konkursu

Zgłoszenie do X edycji Konkursu

Regulamin X edycji Konkursu