Budowanie potencjału skutecznego dialogu społecznego w Unii Europejskiej. Raport

Eurofound (Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) opublikowała raport na temat budowania potencjału skutecznego dialogu społecznego w państwach Unii Europejskiej. Raport jest efektem projektu, którego jednym z partnerów był Związek Rzemiosła Polskiego.

Jego celem jest włączenie się do dyskusji na temat tego, jak Eurofound może przyczynić się do wspierania budowania potencjału partnerów społecznych w zakresie skutecznego dialogu społecznego. Sprawozdanie zawiera przegląd przeprowadzony przez Eurofound, określający potrzeby i inicjatywy partnerów społecznych w zakresie budowania potencjału w odniesieniu do krajowych ram dla autonomicznych rokowań zbiorowych, zaangażowania w europejski dialog społeczny i europejski semestr oraz rozwoju członkostwa i obsługi członków. Zawiera również wyniki konsultacji z zainteresowanymi stronami i dwóch seminariów, które odbyły się w 2019 r., a także zestaw wskazówek do dalszej dyskusji.

Raport nt. budowania potencjału skutecznego dialogu społecznego w Unii Europejskiej