Wznowienie Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta

W minionym roku rzemiosło świętowało nie tylko 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także 85. rocznicę ustanowienia Związku Izb Rzemieślniczych, krajowej reprezentacji rzemiosła, której kontynuatorem jest Związek Rzemiosła Polskiego. Aby w pełni uhonorować te dwa ważne wydarzenia ZRP wznawia przyznawanie Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta.

Celem zainicjowanej w 1994 roku Nagrody jest promowanie wartościowej literatury i jej twórców, jak również osób, które aktywnie działają na rzecz kultury. Uwaga jury szczególnie skupia się na pisarzach, którzy w swojej twórczości kierują się ku wartościom bliskim środowisku rzemieślniczemu – rzetelności, tradycjom rodzinnym, utrwalaniu tożsamości narodowej oraz zawodowej, jak również artyzmowi.

Nieprzypadkowo patronem konkursu jest Władysław St. Reymont. Pisarz naukę i pracę zawodową jako czeladnik krawiecki rozpoczął w Pałacu Chodkiewiczów, obecnej siedzibie organizacji rzemiosła. Doceniony za zasługi dla polskiej niepodległości, 11 listopada 2018 roku został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego.

Nagroda im. Władysława St. Reymonta zyskała trwałe miejsce w katalogu liczących się konkursów literackich w Polsce oraz zdobyła zasłużone uznanie w środowisku twórców. Jej prestiż wynika głównie z faktu, iż kandydują do Nagrody i uzyskują laury pisarze najwyższego formatu.

W gronie dotychczasowych nagrodzonych znaleźli się między innymi ks. Jan Twardowski, Hanna Krall, Monika Żeromska, Ludmiła Marjańska, Julia Hartwig, Anna Bolecka, Tadeusz Różewicz, Andrzej Braun, Tadeusz Konwicki, Jarosław Abramow-Newerly, Olga Tokarczuk, Ryszard Kapuściński, Eustachy Rylski.

Jury Nagrody przyznaje również Nagrodę Specjalną rzemieślnikom, którzy posiadają w swoim dorobku artystycznym twórczość literacką oraz honorowe Wyróżnienia przeznaczone dla rzemieślników w szczególny sposób wyróżniających się działalnością kulturalną oraz popularyzujących historię oraz tradycje rzemiosła.

Zapraszamy wydawnictwa oraz instytucje prowadzące działalność wydawniczą do zgłaszania kandydatur do Nagrody w kategoriach: dzieło literackie, całokształt twórczości oraz działalność okołoliteracką.

Termin składania wniosków upływa 17 maja 2019 r.

——————————————————————————————————————————————————————-

REGULAMIN NAGRODY LITERACKIEJ IM. WŁADYSŁAWA ST. REYMONTA

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATURY DO NAGRODY LITERACKIEJ IM. WŁADYSŁAWA ST. REYMONTA

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATURY DO NAGRODY SPECJALNEJ I WYRÓŻNIEŃ NAGRODY LITERACKIEJ IM. WŁADYSŁAWA ST. REYMONTA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW