Seminarium Gospodarka odpadami w MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium pt.: Gospodarka odpadami w MŚP, które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r., w centrum szkoleniowym Sienna Training Center, mieszczącym się przy ul. Siennej 73 w Warszawie. Organizatorem spotkania jest ośrodek Enterprise Europe Network działający przy PARP.

Celem seminarium jest omówienie dotychczasowych oraz nowych wymagań z 2018 r. wynikających z  ustawy o odpadach. W jego trakcie przedstawimy praktyczne informacje o obowiązkach, jakie spoczywają na przedsiębiorcy w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami, prowadzenia ewidencji odpadów oraz posiadania wymaganych pozwoleń, zezwoleń. Przybliżymy również najnowsze wymogi wobec przedsiębiorców, czyli wpis do tak zwanej bazy BDO oraz monitoring miejsca magazynowania odpadów i kogo on dotyczy.

Rozpoczęcie seminarium planowane jest na godz. 10:30, rejestracja rozpocznie się o godz. 10:00.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń PARP zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników. Pierwszeństwo udziału w seminarium mają przedsiębiorcy z województw: mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Rejestracja oraz program seminarium: https://bit.ly/2FVxV9j

Seminarium będzie również transmitowane on-line. Informacja o transmisji pojawi się w dniu spotkania w osobnym artykule na stronie www.een.org.pl.