Wzmocnić dialog na szczeblu regionalnym

W Zielonej Górze, 23 lutego 2011 roku  przeprowadzono kolejne szkolenie warsztatowe z Zadania 3.
Krzysztof Hnat, prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze i Jan Żukowski, prezes Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp pełnili rolę gospodarzy warsztatów, natomiast cele realizowanego projektu przedstawili: Marta Płonka i Robert Zieliński, reprezentujący Związek Rzemiosła Polskiego.

Jan Żukowski przyblizył rolę Wojewódzkich Komisji, ubolewając jednocześnie, że posiedzenia tego gremium, pomimo istoty poruszanych kwestii, nie mają mocy prawnej, a jedynie opiniotwórczą. Stąd nie wszystkie ważne problemy trafiają pod obrady szczebla krajowego i nie znajdują odbicia w ustawach.

O rosnącej roli rzemiosła w życiu społecznym i gospodarczym przedstawił Robert Makarowicz, prezes Sądowego Kolegium Odwoławczego SKO. Prezentując Kolegium wspomniał, że  jego zaletą jest to, że skargi składane na decyzje administracyjne mogą być napisane w bardzo prosty sposób, co dla przedsiębiorców nie znających sformułowań i zawiłości prawnych może być dużym ułatwieniem.

Przedstawiciel Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, Czesław Fiedorowicz zapoznał uczestników szkolenia  z różnicami w zakresie nagradzania pracowników piastujących te same funkcje w Polsce i w Niemczech. Mówił także o osiągnięciach gospodarczych dzielących te kraje.

Zbigniew Stal z Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina oraz z Ponadzakładowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Cottbus i Frankfurcie nad Odrą omówił działalność organizacji, które reprezentował skoncentrowanych na budownictwie ekologicznym i kształceniu w zawodach: pracownik wykwalifikowany budownictwa lądowego naziemnego, pracownik wykwalifikowany robót wykończeniowych, murarz, betoniarz i żelazo betoniarz, cieśla budowlany, sztukator, płytkarz, posadzkarz, mozaikarz, wykonawca jastrychów oraz monter płyt gipsowo – kartonowych (suche tynki)oraz wielu innych. Placówka, jako instytucja użyteczności publicznej, ma za zadanie wspieranie kształcenia zawodowego, dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych  w branży budowlanej.
Uczestnicy szkolenia poznali zakres prac, nad którymi pracuje regionalne WKDS.