TVN CNBC: Blajer mówi:biznes – rozmowa z Jerzym Bartnikiem

Prezes ZRP Jerzy Bartnik był gościem programu „Blajer mówi: biznes”.

Tematem wyemitowanej na antenie TVN CNBC rozmowy Pawła Blajera i Jerzego Bartnika był Fundusz Pracy. Prezes Bartnik wyjaśnił, w jaki sposób planowane przez rząd cięcia w Funduszu zagrażają polskim przedsiębiorcom.

Obniżenie budżetu FP dotknie przede wszystkim aktywne formy ograniczania bezrobocia, w tym wspomaganie pracodawców zatrudniających młodocianych w celu przygotowania zawodowego. Tymczasem już dziś 51 proc. pracodawców w Polsce deklaruje, iż ma trudności z zatrudnieniem osób o odpowiednich kwalifikacjach. Zmniejszenie wydatków Funduszu Pracy pogorszy tę i tak już bardzo niekorzystną sytuację.

Więcej: LINK