Wyzwania dla łódzkiego rynku pracy. Seminarium w Łodzi

W Łodzi odnotowuje się jeden z wyższych odsetków długotrwale bezrobotnych. Warto więc podjąć dyskusję o szansach i zagrożeniach w oparciu o wyniki badań BKL.

Program wydarzenia  przewiduje wystąpienie, w którym realna sytuacja osób młodych na rynku pracy, zostanie przeciwstawiona sytuacji postrzeganej przez samych absolwentów szkół oraz wystąpienie prezentujące wyniki analizy sytuacji trzech grup ludności województwa łódzkiego w wieku produkcyjnym: pracujących, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w świetle danych z pięciu lat edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Uczestnicy dyskusji zastanowią się, jak odpowiednio wykorzystać szanse czy zniwelować ograniczenia obserwowane w województwie?

Seminarium adresowane jest do wszystkich związanych z regionalnym rynkiem pracy, w szczególności do pracodawców, przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji w regionie. Wystąpienia prowadzone będą w formie paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych praktyków i ekspertów.
Spotkanie odbędzie się 20 sierpnia w Łodzi.
Więcej: LINK