Wystawa i konferencja poświęcona roli i znaczeniu rzemiosła artystycznego” na Jasnej Górze – 14.10.2022r.

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że 14 października 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się wernisaż wystawy i konferencja poświęcona roli i znaczeniu Polskiego Rzemiosła Artystycznego w budowie i wyposażeniu obiektów sakralnych. Organizatorami wydarzenia są Ojcowie Paulini na Jasnej Górze, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Wystawa potrwa do końca czerwca 2023 r. Wystawa potrwa do końca czerwca 2023 r.

Wydarzenie poprzedzi msza św. w Kaplicy Matki Boskiej na Jasnej Górze o godzinie 13:30. Miejsce wydarzenia to Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, ul. o. A. Kordeckiego 2, Częstochowa, sala bastionu świętej Barbary i sala bastionu świętego Rocha.

Celem wydarzenia jest zapoznanie społeczeństwa z wielka rolą rzemiosła artystycznego w życiu każdego z nas. Rzemiosło artystyczne przedstawia dzieła oraz przedmioty użytku codziennego o wysokich walorach estetycznych. Obejmuje ono dziedziny takie jak: złotnictwo, jubilerstwo, kowalstwo artystyczne, konwisarstwo, ludwisarstwo, płatnerstwo, rusznikarstwo, ceramikę artystyczną i szkło artystyczne, meblarstwo, tkactwo, pasamonictwo, hafciarstwo, koronkarstwo, introligatorstwo, gliptykę; medalierstwo i witrażownictwo.

Na wystawie pokazany będzie zarówno artyzm rzeźby, witraży, obrazów malowanych na szkle, jak i przedmioty wyposażenia kościołów. Tradycyjnie pokazane będą także dzieła młodego pokolenia – Liceum Plastycznego w Częstochowie. 

Podniosły charakter miejsca wystawy i konferencji z pewnością będzie dodatkowo sprzyjał wyciszeniu i kontemplacji dzieł.