Jubileusz 120-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

7 października 2022 r. odbyły się uroczystości związane z rocznicą 120-lecia istnienia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Podczas spotkania z okazji okrągłej rocznicy, uczestnicy toczyli rozmowy o wyzwaniach, którym będą musieli stawić czoło rzemieślnicy.

Komitet Honorowy uroczystości utworzyli: Pan Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko- Pomorski , Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Bp Krzysztof Włodarczyk – Biskup Bydgoski , Pan Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy, Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia, Pan Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławka, Pan Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia oraz Pan Maciej Glamowski – Prezydent Miasta Grudziądza.

Obchody uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Mniejszej pw. św. Wincentego a Paulo, której przewodniczył Biskup Bydgoski Krzysztof Włodarczyk, który zauważył, że od jakiegoś czasu nie mówi się o pracowitości. W cenie i poważaniu jest teraz zaangażowanie, sukces, kreatywność, dyspozycyjność. Mało kto myśli i mówi o cnotach.

Na początku wydarzenia odbywającego się w sali bankietowej Hotelu City w Bydgoszczy, Radosław Kempiński – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski wręczył nadane przez Prezydenta RP:

  • Złoty Krzyż Zasługi – Sławomir Szatkowski (pośmiertnie),
  • Brązowy Krzyż Zasługi – Zdzisław Jan Cieślikiewicz, Stanisław Ryszard Dzierzbicki, Piotr Andrzej Krzyżaniak, Marian Tomasz Kulig, Wiesław Andrzej Łasiński, Andrzej Paczkowski i Mirosław Pietkiewicz (za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój rzemiosła),
  • Medal Złoty za długoletnią Służbę – Elżbieta Maria Wyżlic,
  • Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości – Piotr Antoszewski, Jan Gimbut, Bogdan Gorzycki, Jerzy Grzesiak, Eugeniusz Jasiniecki, Andrzej Koziński, Mieczysław Nowiński, Jan Stoppel, Zbigniew Kazimierz Szatkowski, Anna Wiśniewska i Joanna Zaremba.

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń Państwowych głos zabrał Prezes Izby Jacek Trela oraz Prezes Związku Rzemiosła Polskiego  Pan Jan Gogolewski.

Następnie Wicemarszałek Województwa oraz Prezydenci miast, którzy przyjęli zaproszenie do Komitetu Honorowego wręczyli wyróżnienia, listy gratulacyjne oraz Statuetki „Zaułek”.

Senator RP – Ryszard Bober złożył oficjalne gratulacje Izbie Rzemieślniczej w Bydgoszczy.

W dalszej części jubileuszu wręczono wyróżnienia własne Izby w tym tytuł Honorowego Prezesa Izby Franciszkowi Baldowskiemu oraz Andrzejowi Hadrysiakowi.

Z okazji 120-lecia Izby Zarząd Izby podjął decyzję o uhonorowaniu tytułem „Osobowość Rzemieślnicza” trzech działaczy, którzy swoim działaniem, a przede wszystkim osobowością przyczynili się do rozwoju Izby. Statuetkę wręczył Prezes Izby- Jacek Trela:

  • Janowi Gogolewskiemu: były Prezes Izby, Honorowy Prezes Izby, a obecnie Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
  • Janowi Lewandowskiemu z Golubia-Dobrzynia: wieloletni Członek Zarządu Izby, w tym Sekretarz Zarządu
  • Janowi Stoppel: były Prezes Izby, Honorowy Prezes Izby.

Nadano także okazjonalne wyróżnienie tytuł „Firmy Wielopokoleniowej” oraz „Rzemieślnik Roku”. Statuetki wręczył Prezes Bydgoskiej Izby- Jacek Trela.

Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy specjalnie na okazję obchodów 120-lecia swojego istnienia wręczyła swoim gościom upominek z hasłem przewodnim wydarzenia „Nie zapomnij o rzemiośle” w postaci fiolek z nasionami niezapominajek, które miały symbolizować rozwój rzemiosła, rozpowszechniania idei kształcenia w zawodach rzemieślniczych, tak aby zachować dłuższą pamięć o niezapomnianym święcie rzemiosła w Bydgoszczy.

Wręczono także tytułu „Rzemieślnik Roku” – statuetkę przekazał Prezes Izby wraz z Przewodniczącym Kapituły Konkursu Jackiem Stoppel.

W tym roku tytuł Rzemieślnika Roku otrzymał Marek Bolińskia tytuł Rzemieślnika Przedsiębiorcy Roku Marian Zabrocki.

Po części oficjalnej miał miejsce występ artystyczny duetu skrzypcowego ViolLadies pod hasłem „Nie zapomnij o rzemiośle”.

W wywiadach przeprowadzonych przez regionalną telewizję TVP3 możemy usłyszeć, że klienci mają coraz większe wymagania i coraz przychylniej patrzą na produkty rzemieślnicze. Śledząc trendy zachodnie, można przypuszczać, że owoce prac rzemieślniczych mogą stać się w niedalekiej przyszłości bardzo modne również w naszym kraju, gdyż prezentują wyższą jakość oraz wykonane z większą starannością od produktów wytwarzanych na masową skalę w Azji. Został poruszony również temat roli młodzieży w przyszłości rzemiosła. Niektóre zawody już w tym momencie przestają kształcić wystarczającą ilości adeptów tj. szewc, kowal czy ślusarz. Dla przeciwwagi warto jednak podkreślić zwód fryzjerski, który jest wciąż bardzo modny i często wybierany przez uczniów.

Wydarzenie pod hasłem „ Nie zapomnij o rzemiośle” połączone wraz z obchodami 120 lecia Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021 – 2030.

Więcej informacji i pełne listy nagrodzonych znajdą Państwo na stronie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Fot. izbarzem.pl