Informacja w sprawie prac nad ustaleniem maksymalnej ceny prądu dla MMŚP

Apele i interwencje organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, Związku Rzemiosła Polskiego i innych organizacji pracodawców wydają się wreszcie przynosić skutek, ponieważ trwają prace prowadzone pod kierownictwem Ministra Rozwoju i Technologii Pana Waldemara Budy nad nowym projektem ustawy mającym na celu ustalenie maksymalnej ceny prądu dla małych przedsiębiorstw oraz dla samorządów i odbiorców wrażliwych.

Według oświadczenia, które wygłosił we wtorkowym programie „Tłit WP” Minister Buda, dzisiaj ma zapaść decyzja w sprawie ustalenia taryfy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, która zablokowałaby ceny na określonym poziomie. Byłoby to rozwiązanie różniące się od obecnej propozycji rekompensat dla poszczególnych grup przedsiębiorców. Według tej koncepcji wszystkie MŚP miałyby gwarantowaną cenę prądu na poziomie taryfowym, ustalonym przez URE. Minister nie podał na jakim poziomie zostaną ustalone maksymalne stawki za prąd, stwierdził jedynie że ta sama taryfa ma być ustalona dla samorządów i dla przedsiębiorstw.