Wystawa „Budownictwo Pasywne od A do Z”

W dniach 14-15 czerwca 2010 roku w Warszawie odbędzie się wystawa pt. „Budownictwo Pasywne od A do Z”. Została przygotowana przez Instytut Budownictwa Pasywnego na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Energii, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta w Hesji.

Wystawa w przystępny sposób przybliża tematykę budownictwa pasywnego. Przedstawia rozwiązania dla nowopowstających obiektów oraz zasady modernizacji istniejących już budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Na wystawie zaprezentowane zostaną makiety oraz tablice budynków pasywnych z Polski i Hesji. Wstęp jest bezpłatny.

Więcej informacji: http://www.budynkipasywne.pl/