Konferencja poświęcona międzynarodowemu transferowi technologii

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie zapraszają na dzień informacyjny sieci Enterprise Europe Network CP-BSN: „Międzynarodowy transfer technologii – najlepsze praktyki oraz źródła finansowania”. Odbędzie się on 8 czerwca 2010 roku o godz. 11.00 w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Smoczej 27 w Warszawie.

Dzień informacyjny adresowany jest do szerokiego grona przedsiębiorców z sektora MŚP oraz osób zainteresowanych tematyką międzynarodowego transferu technologicznego, promocją rozwiązań technologicznych oraz poszukiwaniem źródeł finansowania innowacyjnych inwestycji.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać listownie na adres: Robert Podgórzak, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8, faxem: 22-853-21-80 lub e-mailem: r.podgorzak@imbigs.org.pl

 

Szczegółowe informacje: LINK