Wystąpienie ZRP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o CIT, przyznającej zwolnienie od podatku doch

W nawiązaniu do pisma Posła Tomasza Głogowskiego z dnia 5 maja 2008 roku Związek Rzemiosła Polskiego z przykrością stwierdza, mimo iż miał być informowany na bieżąco o przebiegu prac nad projektem nowelizacji ustawy o CIT, ale takich informacji nie otrzymał.

Ponadto, Związkowi Rzemiosła nie dano możliwości uczestniczenia w posiedzeniu sejmowej podkomisji rozpatrującej projekt ustawy. W związku z zaistniałymi nieporozumieniami Prezes Związku Rzemiosła Polskiego zwraca się z prośba do Posła Głogowskiego o zajęcie stanowiska do problemów poruszonych w wystąpieniu Prezesa ZRP a także zaproponowanie rozwiązań, które zmienią wprowadzenie regulacji, tak niekorzystnych dla organizacji rzemieślniczych.

Szczegóły w załączniku.