W dniu 18 lipca br. nie będą legalizowane świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie