Wystąpienie ZRP do Komisji „Przyjazne Państwo”

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do przewodniczącego Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” Janusza Palikota stanowisko do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym proponuje się poszerzenie zakresu zwolnień od podatku dochodowego, m.in. o diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące obowiązki związkowe.

W swoim wystąpieniu Związek nie kwestionuje zasadności objęcia zwolnieniem od podatku diet (wynagrodzeń) otrzymywanych przez „osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków związkowych”. ZRP uważama jednak, że proponując wprowadzenie zmiany rozszerzającej stosowanie tego przepisu, doprecyzowującej jednocześnie zakres jego stosowania należałoby równocześnie rozważyć objęcie jego zakresem – „osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych w reprezentatywnych organizacjach pracodawców” lub, co najmniej „osób biorących udział w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych”. Organizacje pracodawców są tak samo reprezentatywną organizacją w rozumieniu tej ustawy, jak organizacje związkowe.

Treść pisma w załączniku