Wysłuchanie publiczne w sprawie programu „Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa” na lata 2021-2027

Trwa etap przygotowywania programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027.
Jednym z nich jest program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa. Wysłuchanie publiczne w tej sprawie odbędzie się 10 czerwca i będzie transmitowane na żywo.

Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FE PŻ) to następca obecnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), którego głównym celem jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Działania te odbywać się mają przez organizacje partnerskie na szczeblu ogólnopolskim / ponadregionalnym, regionalnym oraz lokalnym.

Pomoc osobom, które najbardziej doświadczają ubóstwa żywnościowego to szczególnie ważny dziś temat. W latach poprzednich z pomocy korzystało nawet 1,3 mln. osób rocznie. To ważne, aby w tych obszarach instytucje, organizacje oraz osoby zainteresowane współpracowały nad jak najlepszym rozdysponowaniem środków w przyszłości.

Zgłoszenia będą przyjmowane  do 8 czerwca (wtorek) do godz. 10:00 Formularz zgłoszeniowy

Wysłuchanie będzie można oglądać na żywo na kanale YouTube Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz na specjalnej stronie poświęconej tematyce wysłuchań publicznych związanych z programowaniem funduszy europejskich w Polsce https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/

Czym są wysłuchania?
Podczas wysłuchań przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt Umowy Partnerstwa i programów przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), usłyszą opinie dotyczące tych dokumentów. Pomysłodawcą i patronem wysłuchań są przedstawiciele organizacji w Podkomitecie do spraw Rozwoju Partnerstwa. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wysłuchania przygotowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja Stocznia ze wsparciem organizacji pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

źródło: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/program-pomoc-zywnosciowa