Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Prosimy o przesyłanie  uwag do ww. projektu rozporządzenia w terminie do 18 czerwca br na adres nzn@zrp.pl

Projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nr 215.

Projekt rozporządzenia do pobrania TUTAJ