,,Polski Inkubator Rzemiosła” – spotkanie promocyjne w Gdańsku

W dniu 16 czerwca 2021 r. w siedzibie Pomorskiej Szkoły Rzemiosł odbyło się spotkanie minister Olgi Semeniuk z przedstawicielami rzemiosła, którego gospodarzem była Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. W konferencji uczestniczył również minister w Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, a także przedstawiciele Pomorskiej Izby oraz zrzeszonych cechów.

Wiceminister MRPiT podkreśliła podczas spotkania w Gdańsku, że podstawowym celem programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego, a także potencjału instytucjonalnego w zakresie realizacji zadań dotyczących m.in. przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

„Rząd stawia przede wszystkim na mikro, małe i średnie firmy. Postawą, aby realizować te założenia programu, jest Polski Inkubator Rzemiosła, którego celem jest poprawienie relacji – sprawienie, aby komfort między nauczycielem a uczniem był większy. Chcemy pokazać, że mamy zawody przyszłości i że Polska potrafi kreować i promować te zawody” – podkreśl8iła minister.

„Zależy nam, aby małe i średnie firmy polskie mogły nadrobić różnice i deficyt, jeśli chodzi o funkcjonowanie w internecie. Stąd wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności stworzyliśmy strategię na kolejne 10 lat. Mówimy o 100 milionach złotych skierowanych do przedsiębiorców przez najbliższą dekadę. Rocznie będzie to 10 mln zł, ale jestem już po rozmowach z rządem, z których wynika, że te środki zostaną zwiększone. Moim marzeniem jest, aby w przyszłych latach rzemiosło miało swoją stałą rubrykę finansową w budżecie państwa. Mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć” –  powiedziała Semeniuk.

Minister, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek podkreślił, że program opracowany przez resort rozwoju jest bardzo ważny z punktu widzenia młodych ludzi.

„Podczas moich spotkań z młodzieżą wyraźnie wybrzmiewa potrzeba większej komunikacji. Istotne jest dotarcie do młodzieży z informacją o tym, jak mogą nauczyć się rzemiosła, jak mogą zdobywać konkretne zawodowe umiejętności. Cieszę się, że jednym z priorytetów Polskiego Inkubatora Rzemiosła jest kwestia wspierania kształcenia dualnego mistrz-uczeń” – powiedział Mazurek.