Wysłuchanie odwrócone projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

23 czerwca 2021 w formie wideokonferencji odbyło się wysłuchanie odwrócone projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Spotkanie otworzył Pan Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, który zaznaczył, że wpłynęło około 7 tysięcy uwag. Wśród nich dominowały oczekiwania związane z przystosowaniem do zmian klimatu, ochroną zasobów naturalnych oraz ograniczenia niszczącego wpływu działalności człowieka na środowisko. Przedstawiciele Ministerstwa odnieśli się do złożonych uwag oraz zaprezentowali, jak one wpłynęły na kształt dokumentu.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji,