Spotkanie przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego oraz Komendy Głównej OHP

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie w dniu 23 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Kierownictw Związku Rzemiosła Polskiego oraz Komendy Głównej OHP. Ze strony KG OHP uczestniczyli  Pan Grzegorz Walter Komendant Główny OHP oraz  Pan Sławomir Męcina. Ze strony ZRP udział wzięli Pan Jan Gogolewski Prezes ZRP oraz prezesi Zbigniew Marchwiak, Tadeusz Szewczyk, Jan Jaworski i Pani Jolanta Kosakowska Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej.

Spotkanie dotyczyło wyników przeprowadzonego przez ZRP badania dotyczącego oceny współpracy sieci instytucji rynku pracy OHP oraz organizacji rzemiosła.  W najbliższym czasie do organizacji rzemiosła oraz jednostek OHP zostaną przesłane szczegółowe wspólnie dokonane przez ZRP i KG OHP ustalenia odnośnie zidentyfikowanych problemów oraz zgodnego z prawem postępowania.

Szefowie w/w instytucji i organizacji zgodnie uznali potrzebę pochylenia się nad aktualizacją podpisanego w 2004 roku porozumienia o współpracy pomiędzy KG OHP a ZRP inspirując w ten sposób do podobnych działań na poziomie wojewódzkim. Uczestnicy spotkania wskazali na pozytywne przykłady współpracy wspierającej lokalne środowiska pracodawców i instytucji rynku pracy, w tym organizacji rzemiosła, co ma miejsce w regionie małopolski.

Pełna treść komunikatu ze spotkania POBIERZ