Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

22 czerwca 2021 w formie wideokonferencji odbyło się XXXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu.

Jednym z głównych tematów posiedzenia było przyjęcie propozycji zmian w Programie w związku z pandemią COVID-19. Nowe projekty, które będą realizowane dzięki zmianom w PO WER, wpiszą się w długofalowe założenia strategiczne polityki publicznej w obszarze zdrowia.

Komitet Monitorujący przyjął również kryteria dla nowego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Dostępność szansą na rozwój 2″. Konkurs o wartości 11 mln zł skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm. Wsparcie szkoleniowo-doradcze trafi do 1 100 zatrudnionych. Nabór projektów zaplanowano na sierpień 2021 r.

W trakcie posiedzenia zaprezentowano także informację na temat aktualnego stanu prac nad przygotowaniem nowego programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027”.