Wysłuchanie odwrócone projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

29 czerwca br odbyło się w formie wideokonferencji tzw. wysłuchanie  odwrócone projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji.

Wysłuchania odwrócone są organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, podczas których prezentowane są zmiany w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) po konsultacjach społecznych. Pierwsze spotkanie poświęcone było komponentowi A  programu „Odporna i konkurencyjna gospodarka”. Pan Waldemar Buda – wiceminister funduszy i polityki regionalnej – poinformował, że do części KPO dotyczącej gospodarki (komponent A) zgłoszono ok. 1,3 tys. uwag. W ich wyniku nastąpiły w projekcie zmiany dotyczące między innymi: reform związanych z rynkiem pracy (np. opieka długoterminowa, segmentacja rynku pracy) oraz inwestycjami w skracanie łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. W dokumencie dodano działania dotyczące rozwoju kompetencji krajowych w zakresie obserwacji Ziemi i technologii kosmicznych podwójnego przeznaczenia oraz dopisano wsparcie rozwoju ekonomii społecznej. Doprecyzowano także reformy i inwestycje dotyczące opieki nad dziećmi do lat trzech.

KPO będzie realizowany do połowy 2026 r. i rozliczany z efektów co pół roku.