Spotkanie z Minister Olgą Semeniuk w Kiecach

29 czerwca 2021 r. w siedzibie Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców  w Kielcach odbyła się kolejna konferencja z udziałem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Olgi Semeniuk oraz Ministra Kancelarii Premiera Piotra Mazurka – Sekretarza stanu KPRM, Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej. Spotkanie miało na celu przedstawienie przyjętego przez Radę Ministrów programu pt. „Polski Inkubator Rzemiosła”.