Wyniki konkursu o dofinansowanie projektów w ramach SME Week

Ministerstwo Gospodarki i Związek Rzemiosła Polskiego ogłosiły listę organizatorów, których projekty realizowane w ramach II Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw zostały zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania.

Ocenione przez komisję wnioski uzyskały następującą liczbę punktów:
1. Powiatowy Urząd Pracy, Police – 71,7 punktów
2. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Toruń – 46,7 punktów
3. Consortio LEX, Warszawa – 41,7 punktów

Zgodnie z warunkami konkursu dofinansowanie może być przyznane projektom, które uzyskały powyżej 50 punktów. W związku z tym dotację otrzyma jedynie pierwszy wnioskodawca z listy rankingowej.

Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie nie więcej niż  13.250 zł i nie może przekroczyć 50 proc. kosztów organizacji projektu.