Wymagania sanitarno-higieniczne dla zakładów fryzjerskich i kosmetycznych – projekt rozporządzenia

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP informuje, że na stronie Ministerstwa Zdrowia zamieszczono projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

Przedmiotowe rozporządzenie ma bardzo istotny wpływ na działalność salonów fryzjerskich. Prosimy o przekazanie projektu przedstawicielom branży, w tym reprezentujących środowisko fryzjerów rzemieślników w Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej ZRP w celu zapoznania się i przedstawienie opinii i uwag.
 
Uwagi i opinie prosimy przekazać do Związku Rzemiosła w terminie do 7 września br. na adres e-mail stepnikowski@zrp.pl.

Projekt rozporządzenia: LINK