Kongres Przedsiębiorczości pod przewodnictwem Związku Rzemiosła Polskiego

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, w sierpniu, przejął przewodnictwo w Kongresie Przedsiębiorczości
Przekazanie pałeczki Jerzemu Bartnikowi przez Michaela Kerna z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej nastąpiło 24 sierpnia 2011 roku podczas posiedzenia Rady Kongresu Przedsiębiorczości.

Rada KP w najbliższym czasie ma przygotować dokument priorytetów w dziedzinach społeczno-gospodarczych, którymi w pierwszej kolejności powinien się zająć rząd. Dokument zostanie przekazany Prezesowi Rady Ministrów po ukonstytuowaniu się nowego rządu. Oraz zostanie [przedstawiony podczas konferencji prasowej.

Organizacje Kongresu mają przyjrzeć się szansom i zagrożeniom w pięciu kluczowych obszarach, którymi zajmują się Zespoły Ekspertów przy Prezydencie RP. W oparciu o opracowania zespołów KP przygotuje szczegółowe materiały eksperckie, które byłyby przekazywane stronie rządowej.