Wyjazd prezesa do Związku Rzemiosła Niemieckiego do Berlina