Uwagi ZRP do projektu zmiany ustawy o VAT, zakładającego zniesienie obowiązku archiwizowania paragon

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Lecha Czapli uwagi do projektu zmiany ustawy o VAT, zakładającego zniesienie obowiązku archiwizowania paragonów fiskalnych. Związek Rzemiosła już wcześniej zwracał uwagę na konieczność rozwiązania tego problemu z uwagi na brak możliwości zagwarantowania przez większość podatników – czytelności dokumentów kasowych – do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Związek uważa, że utrzymywanie takiego wymogu, w obecnych realiach, kiedy większość stosowanych kas fiskalnych, umożliwia wydruki na nietrwałym papierze termicznym, jest w zasadzie nieżyciowe i nie możliwe do spełnienia przez większość podatników.

Szczegółowe informacje w załączniku.