Wyjazd do Irlandii członków Komitetu Sterującego z projektu systemowego 5.5.1.