Antoni Odzimek laureatem nagrody im. św. Brata Alberta

Antoni Odzimek, członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego i Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu za działalność charytatywną i społeczną w ramach rzemiosła został uhonorowany Nagrodą im. św. Alberta – Adama Chmielowskiego.

Nagroda ustanowiona została w 1975 roku przez grupę wybitnych naukowców, twórców kultury i artystów. Ma na celu promowaniewartości chrześcijańskich, głęboko humanistycznych w kulturze, sztuce i życiu społecznym.