Wydłużenie okresu rozliczeniowego to dobra zmiana

Na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach Sejmu RP ekspert Związku Rzemiosła Polskiego Andrzej Stępnikowski, poparł projekt rządowy, zakładający wprowadzenie w firmach możliwości wydłużonego okresu rozliczeniowego do 12 m-cy oraz ruchomego czasu pracy.

Związek Rzemiosła Polskiego od początku popierał wprowadzenie zmiany w Kodeksie pracy proponowane w dwóch projektach: rządowym oraz klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Kierunkowo wyraził również poparcie dla projektu Posła Adama Szejnfelda, gdzie przewidziano zmiany w szerszym zakresie, m.in. zmianę definicji doby pracowniczej, możliwość wprowadzenia przerywanego czasu pracy, możliwość wydłużenia – ponad 60 minut – niepłatnej przerwy w pracy oraz obniżenie stawek wynagrodzeń za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych (obecnie są to stawki najwyższe w Europie).

Jak wynika z konsultacji przeprowadzonych z izbami rzemieślniczymi  rozwiązania te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom sektora MŚP. Na tym etapie poparcie jest jedynie kierunkowe, jako że nie ma jeszcze ekspertyzy z Biura Analiz Sejmowych, ani oficjalnego stanowiska rządu w sprawie tego projektu.

Andrzej Stępnikowski odparł także zarzuty formułowane przez związki zawodowe pod adresem nie związkowej reprezentacji pracowniczej (brak zaufania i wadliwy system wyboru przedstawicieli), korzystając z argumentacji dostarczonej przez Państwową Inspekcję Pracy – na bazie doświadczeń ustawy antykryzysowej. Wśród podmiotów, które korzystały z rozwiązań tej specustawy większość stanowiły zakłady małe i średnie. W toku wdrażania inspektorzy nie stwierdzili tam żadnych uchybień. Przedstawiciel ZRP zaapelował o większe zaufanie do instytucji przedstawiciela załogi.