Wybrano firmę w ramach zapytania ofertowego z projektu „Innowacje-to proste!”

W ramach projektu „Innowacje-to proste!” wybrano firmę, która zagwarantuje wynajem sal szkoleniowych, usługi restauracyjne oraz zapewnieni noclegi dla uczestników szkoleń.

Do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego w związku z zapytaniem ofertowym wpłynęło 8 ofert. Spośród oferentów wybrano firmę Active V Media Sp z o.o. ul. Twarda 16a, 00-150 Warszawa.

Projekt „Innowacje – to proste!” powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo na rzecz adaptacyjności.

Projekt „Innowacje – to proste!” umożliwia mikro i małym przedsiębiorcom dostrzeżenie własnego potencjału niezbędnego do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Innowacje to sposób na obniżkę kosztów działalności oraz pełne wykorzystanie zasobów firmy, które są kluczowe dla zarządzania relacjami z dostawcami, klientami czy kooperantami. We współczesnym świecie borykającym się z następstwami kryzysu gospodarczego inwestycje w nowe rozwiązania wydają się być konieczne aby utrzymać swoją pozycję na rynku.

Protokół z wyboru oferty w załączniku