Wybrano firmę do realizacji kampanii telewizyjnej

Wybrano firmę która opracuje i zrealizuje telewizyjną kampanie promocyjno – informacyjną projektu „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”.

26 lipca został rozstrzygnięty konkurs ofertowy na realizacje kampanii promocyjnej na temat korzyści z wdrażania idei flexicurity w polskich firmach. Komisja po wnikliwej analizie 7 ofert wybrała Biuro Reklamy TVN S.A. z siedzibą na ulicy Wiertniczej 166 w Warszawie.

ZRP i Izba Rzemieślnicza w Opolu dziękują za poświęcony czas na przygotowanie ofert.