Centrum Projektów Europejskich zaprasza do udziału w konferencji WorkingLife 2011 w Sztokholmie

W ramach współpracy Krajowej Instytucji Wspomagającej Centrum Projektów Europejskich ze Szwedzką Radą Europejskiego Funduszu Społecznego oraz organizacją Arbetsmiljoeforum, polscy projektodawcy mogą wziąć udział w konferencji WorkingLife 2011, która odbędzie się w Sztokholmie w dniach 12-13 października 2011 roku.

Spotkanie będzie poświęcone szeroko rozumianej problematyce rynku pracy. Weźmie w nim udział około 1500 uczestników ze Szwecji i innych krajów Unii Europejskiej. Jednym z jej elementów jest Ponadnarodowe Forum Partnerskie oraz seminaria Międzynarodowych Sieci Współpracy, działających w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Gender Mainstreaming,  IMPART- Migrants Integration i Roma Network (prowadzone w języku angielskim). Uczestnicy będą również mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami współpracy państw Basenu Morza Bałtyckiego.

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich jako kluczowy partner Szwecji w zakresie organizacji tego wydarzanie ma możliwość zapewnienia bezpłatnego uczestnictwa polskim projektodawcom w konferencji w dniach 12-13 października 2011 roku (organizatorzy pokrywają jedynie koszt uczestnictwa w imprezie; natomiast koszty dojazdu i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).

W przypadku zainteresowania udziałem w konferencji WorkingLife 2011 należy wypełnić załączoną fiszkę projektową w języku angielskim i odesłać ją na adres maciej.jamrozik@cpe.gov.pl  w terminie do 15 sierpnia br. 

Na podstawie przesłanych fiszek dokonany będzie dobór potencjalnych partnerów ponadnarodowych dla polskich projektodawców. Z partnerami tymi instytucje polskie będą prowadziły rozmowy podczas Forum.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o zgodność założeń projektu/pomysłu projektowego z ww. obszarami tematycznymi oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy się kontaktować z p. Maciejem Jamrozikiem, tel. 022 378 31 62.

Oficjalny folder konferencji: LINK
Zaproszenie: LINK
Harmonogram konferencji: LINK
Wzór fiszki projektowej: LINK