Wyborcza.biz: Prezydent: zamierzam wspierać rząd w reformach

„Prezydent Bronisław Komorowski powiedział na spotkaniu ze środowiskami gospodarczymi, że zamierza wspierać rząd w realizacji projektów reformujących gospodarkę. – A jeśli trzeba będzie, to i poganiać – dodał.” – czytamy na portalu wyborcza.biz.

„Z inicjatywy prezydenta i we współpracy z organizacjami gospodarczymi w środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie „Gospodarka konkurencyjnej Polski”, które˙zainicjowało kolejne Forum Debaty Publicznej.”

„- Nie zamierzam walczyć z rządem (…) i nie zamierzam wyręczać rządu. Natomiast zamierzam wspierać rząd w zamysłach reformatorskich (…). Zamierzam rząd do tego namawiać, a jeśli trzeba będzie, to i poganiać – mówił prezydent na spotkaniu. Zaapelował też do przedsiębiorców o wskazanie najważniejszych obszarów niezbędnych reform polskiej gospodarki, a następnie wspólnej debaty nad kierunkami tych reform.”

„Jak mówił, wielkim wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest projekt partnerstwa publiczno-prywatnego. Podkreślił, że trzeba budować „akceptację” dla tego typu przedsięwzięć. Wśród wyzwań, przed którymi stoi Polska, wymienił także promocję Polski za granicą. – Okres takich romantycznych zrywów mamy już za osobą. Potrzeba nami dzisiaj mądrej odwagi w mówieniu o potrzebie pogłębienia polskiego sukcesu – podkreślił.”

„Obecny na spotkaniu wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak mówił, że polska gospodarka może być silna wtedy, jeśli „wszystkie siły zostaną skoncentrowane na budowaniu lepszych szans dla Polski”.

 

Podkreślił, że jest to szczególnie ważne w czasie kryzysu. – Można się rozwijać zmniejszając zużycie energii i emisję CO2 – mówił Pawlak, dodając, że w Polsce może temu służyć realizacja projektów energooszczędnych. Mówił też o zaletach elektrycznych silników samochodów, które – jak podkreślał – są co prawda droższe, ale tańsze w eksploatacji.”

„W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele innych organizacji gospodarczych, m.in. Krajowej Rady Spółdzielczej, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Związku Rzemiosła Polskiego i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Do udziału w dyskusji zaproszono również przedstawicieli rządu i parlamentu, reprezentantów samorządu terytorialnego i firm doradczych.”

Więcej: wyborcza.biz
LINK
3.11.2010