Wspólny apel do Premiera w sprawie energii elektrycznej w systemie ochrony zdrowia

Informujemy, że Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED oraz Związek Rzemiosła Polskiego wspólnie zaapelowali do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zapewnienia energii elektrycznej w systemie ochrony zdrowia.

Obecnie funkcjonujące Rozporządzenie nie spełnia swojej funkcji, ograniczając ochronę prawną wyłącznie do szpitali, pomijając inne, krytyczne dla sektora ochrony zdrowia komponenty. Wyłączenie z ochrony pozostałych podmiotów leczniczych, takich jak: laboratoria, ambulatoria, gabinety stomatologiczne oraz apteki wraz niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą techniczną generuje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia milionów polskich pacjentów.

Tym samym wspólnie apelujemy do Pana Premiera z prośbą o zmianę aktualnego brzmienia rozporządzenia i poszerzenia katalogu podmiotów wskazanych w art. 6 ust. 1. w takim zakresie, by dodatkową ochroną przed skutkami niedoboru energii elektrycznej objęte były szpitale, obiekty ratownictwa medycznego, inne obiekty przeznaczone do wykonywania zdań w zakresie ochrony zdrowia oraz producentów produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a zmodyfikowany art. 4 ust. 2 rozporządzenia w nowym brzmieniu gwarantował niezakłócone funkcjonowanie obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie ochrony zdrowia.

Pełna treść wspólnego apelu do Premiera w formacie .pdf