Jan Gański uhonorowany Szablą im. J. Kilińskiego

24 sierpnia 2022 w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie podczas posiedzenia Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gański, Prezes i Przewodniczący Rady Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku, został uhonorowany Szablą im. Jana Kilińskiego, najwyższą honorową odznaką w rzemiośle. Aktu wręczenia szabli dokonali Pan Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Pan Jan Klimek – Wiceprezes ZRP.

Pan Jan Gański to długoletni i wzorowy rzemieślnik, znakomity fachowiec w  branży kominiarskiej. Jako przewodniczący Rady Izby i Komisji Egzaminacyjnej Kominiarzy przyczynił się do zwiększenia grona rzemieślników wprowadzając nowych mistrzów na rynek pracy. Zaangażowany  w działalność statutową organizacji rzemieślniczych. Od 2006 r. członek Rady Izby i aktualnie po raz drugi Przewodniczący Rady. Zabiega o dobrą współpracę z organami samorządowymi. Wykazuje się ofiarną działalnością społeczno-samorządową wnosząc zasługi dla dobra i rozwoju rzemiosła. W 2018 r. otrzymał złoty medal im. J. Kilińskiego.