Wspólnie o Funduszach Europejskich – Konkurs ofert na najlepszą inicjatywę promującą FE

Rusza kolejna edycja konkursu ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”. Do udziału w konkursie zaproszone są władze miejskie, instytucje publiczne, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

W konkursie można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 000 zł brutto. Kwota ta musi być przeznaczona na organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych poprzez realizację różnego rodzaju spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń. Ponadto, będzie można liczyć na wsparcie Ministerstwa w postaci bezpłatnego udostępnienia publikacji, broszur tematycznych czy rollupów.

Poprzez zwycięskie inicjatywy organizatorzy chcą dotrzeć z ofertą Funduszy Europejskich do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z niepełnosprawnościami, osób 50+.

WAŻNE: Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2019 r.

Pula środków przeznaczonych na konkurs to aż 800 tysięcy złotych.

Oferty można składać w dwóch turach:

I tura – termin do 15 kwietnia 2019 r.
II tura – termin od 3 czerwca do 24 czerwca 2019 r.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania: https://bit.ly/2Cj9VuI