Dotacje dla organizacji przedsiębiorców

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii realizuje projekt pn. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”.

Projekt skierowany jest do organizacji zrzeszających polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wsparcie polega na częściowym pokryciu kosztów składek członkowskich wynikających z przynależności do branżowych organizacji międzynarodowych.

Dzięki takiemu dofinansowaniu, więcej przedstawicieli polskich mikro, małych i średnich firm może brać udział w spotkaniach światowych organizacji przedsiębiorców. To z kolei stwarza szansę na wymianę doświadczeń, upowszechnianie osiągnięć naszych firm oraz wsparcie integracji przedsiębiorców na światowym rynku.

Maksymalna kwota dotacji dla danego Beneficjenta może wynieść do 40 000 złotych, w przypadku opłacania jednej składki lub do 50 000 zł, w przypadku opłacania dwóch lub więcej składek.

Projekt finansowany jest ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego ds. gospodarki. Ministerstwo upublicznia na swojej stronie internetowej, składane przez beneficjentów, merytoryczne sprawozdania końcowe po zakończeniu realizacji projektu z danego roku. Budżet na 2019 r. wynosi 1,5 mln złotych.

Wnioski można składać od 15 marca do 15 kwietnia 2019 r.

Dotacje będą udzielane Wnioskodawcom zgodnie z kolejnością wpływu, ale pozytywnie zweryfikowanych wniosków.

Więcej informacji: https://bit.ly/2HB6pPQ