Posiedzenie Zespołu ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS

W dniu 11 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Zasadniczym  tematem posiedzenia była dyskusja nad wypracowaniem ewentualnego  wspólnego stanowiska strony społecznej RDS w sprawie  projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, wprowadzającej, tzw. nową matrycę stawek VAT.

Zaproponowane ujednolicenie stawek VAT w wielu grupach towarów generalnie oceniono pozytywnie. Zastrzeżenia wniesiono do podwyżki stawki VAT na napoje owocowe, z co najmniej 20-procentową zawartością soku. Uzgodniono, że strona społeczna zaproponuje dla tej grupy napojów przyjęcie 8-procentowej, pośredniej stawki VAT.

Dyskutowano również nad zmianą zakresu tematu zaplanowanego na lipiec br. w pracach Zespołu. Ustalono, że przegląd systemu podatkowego oraz pozapłacowych kosztów pracy zostanie ograniczony do wypracowania rekomendacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą i opodatkowanych według skali podatkowej.

Rozmawiano także o problemach towarzyszących przygotowaniu organizacji (w tym związkowych i niektórych pracodawców) do sporządzenia i wysyłki sprawozdań w formie elektronicznej.