Wspólne spotkanie grupy roboczej ekspertów izb rzemieślniczych ds. funduszy unijnych oraz Komisji Za