Wspólne Posiedzenie Zespołów TK ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz ds. budżetu, wynagrodze