Wspólne posiedzenie Zespołów problemowych TK ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz ds. budżet