Zaproszenie na konferencję

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury, na ręce Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika, przekazało zaproszenie do udziału w konferencjach poświęconych zaprezentowaniu i omówieniu projektu „Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce” i „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce”.

W załaczniku prezentujemy informacje o miejscach i terminach spotkań: