Wspólna akcja KAS i UOKiK. Sprawdzono zabawki pod kątem bezpieczeństwa

Akcja zabawki bezpieczne została przeprowadzona przez Krajową Administrację Skarbową, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Inspekcję Handlową  Zabawki sprawdzano pod katem zawartości poziomu substancji chemicznych, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie dzieci. W 2017 r. KAS uczestniczyła w kontrolach 5,5 mln sztuk importowanych towarów. Wyniki napawają obawą, bowiem blisko 90 proc. z nich nie spełniało wymagań lub stwarzało zagrożenie. Akcja odbyła się w ramach współpracy z państwami Grupy Wyszehradzkiej.

 
W 45 proc. z 55 próbek przebadanych w specjalistycznych laboratoriach KAS stwierdzono przekroczone dopuszczalne poziomy ftalanów. W związku z poważnym ryzykiem dla dzieci oraz brakiem możliwości naprawy tych zabawek, KAS zdecydowała o zniszczeniu prawie 30 tys. sztuk niebezpiecznych zabawek.
Więcej: LINK